E-health als omvangrijke nieuwe digitale infrastructuur

eHealth als omvangrijke nieuwe digitale infrastructuur

Onlangs is in het kader van de e-health week de publicatie ‘Dossier e-health: zicht op opschaling’ overhandigd aan de directeur innovatie van VWS. De publicatie is een pleidooi voor een meer volwassen visie op e-health als een omvangrijke nieuwe digitale infrastructuur van nationaal belang.