Eerbetoon aan wijlen Frank van Hoof: Analyses in het hart van 20 jaar GGZ Beleid

Eerbetoon aan wijlen Frank van Hoof: Analyses in het hart van 20 jaar GGZ Beleid

Vandaag verschijnt het boek 'Alles overziend bij de mens uitgekomen; Analyses van 20 jaar GGZ beleid' door Frank van Hoof. Het eerste exemplaar wordt op het symposium 'Deinstitutionalisation, the Dutch way?' overhandigd aan dagvoorzitter Paul Schnabel.

Deze bundel bevat een selectie van het werk van onderzoeker Frank van Hoof, die in 2017 plotseling overleed. Het boek is een initiatief van (oud)collega’s van Frank van Hoof bij het Trimbos-instituut en een eerbetoon aan zijn inspirerende werk voor de geestelijke gezondheidszorg en aan zijn unieke persoonlijkheid.

Van Hoofs analyses van organisatie- en beleidsontwikkelingen in de ggz en de consequenties daarvan voor persoonlijk herstel en ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn nog zeer actueel. Hij verbindt de gewenste goede ggz door de jaren heen met thema’s als wonen, werk, en dagbesteding en benadrukt de belangrijke rol van ervaringsdeskundigheid. Het  boek biedt hierdoor een interessant perspectief op de verschuivingen in het ggz beleid in de afgelopen decennia.

Oproep tot menselijke psychiatrie

Vanuit een diepe betrokkenheid bij het onderwerp vraagt Van Hoof aandacht voor goede persoonlijke ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor een meer inclusieve samenleving. Hij roept nadrukkelijk de samenleving op om tot meer sociale inclusie te komen, zoals in zijn kritische reflectie op het gebruik van de term ‘verwarde personen’. Van Hoof legt uit waarom we beter met deze term kunnen stoppen.

De kritische lens waarmee Van Hoof een analyse maakte van het GGZ beleid, is van grote waarde in de huidige discussies over de toekomst van de GGZ. Marijke van Putten (GGZ NHN) zegt hierover in haar voorwoord: Frank heeft met zijn rapportages en artikelen heel veel aan ons nagelaten. Hij heeft ons, bestuurders, ambtenaren, bewindslieden, geprobeerd de weg te wijzen naar een menselijke psychiatrie, een inclusieve samenleving, waarin we niet met elkaar concurreren maar samenwerken.

Het boek is tot stand gekomen met een bijdrage van het Trimbos-instituut, Lister, GGZ-NHN en Sympopna.

Bestel het boek

‘Alles overziend bij de mens uitgekomen’ is een eenmalige uitgave en in beperkte oplage gedrukt ter verspreiding binnen het netwerk en samenwerkingsverbanden van Frank van Hoof. Een deel van de boeken wordt beschikbaar gesteld tegen verzendkosten. Bent u geïnteresseerd in een exemplaar? Stuur een e-mail naar info@trimbos.nl onder vermelding van: Aanvraag boek Frank van Hoof.

Meer info

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)