Nieuws |

E-health, privacy bescherming en tracking cookies

E-health

Patiëntveiligheid en privacy zijn voor het Trimbos-instituut essentiële voorwaarden bij de ontwikkeling van e-health interventies. Naar aanleiding van kritische vragen van de Consumentenbond, bleken er toch zwakke plekken te zitten in websites waarop interventies door een externe partij worden aangeboden. Wij betreuren dat en hebben de aanbieder van de door het Trimbos-instituut ontwikkelde interventies direct verzocht actie te ondernemen. De kritische punten zijn opgelost.

UPDATE: De Consumentenbond heeft een naschrift op haar website gepubliceerd waarin wordt bevestigd dat het Trimbos-instituut niet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, de beveiliging en het privacy- en cookiebeleid van deze websites.

Uitgangspunt van het Trimbos-instituut bij de ontwikkeling en het beheer van de diverse e-health interventies, is dat voor alle partijen duidelijk moet zijn wat er met de gegevens gebeurt en hoe de privacy gewaarborgd is. Ook als een andere partij verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie, zoals het geval is bij de door de Consumentenbond onderzochte interventies. Hierover maakt Trimbos altijd afspraken met partijen die haar interventies aanbieden.

Ondernomen acties

De vier door de Consumentenbond onderzochte sites – minderdrinken.nl, psyfit.nl, kleurjeleven.nl en zelfhulpwijzer.nl – zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut maar zijn in licentie gegeven aan  New Health Collective (voorheen: MentalshareDirect), die deze programma’s zelfstandig aanbiedt en beheert. Wij hebben New Health Collective direct verzocht om maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van bezoekers optimaal te waarborgen, en hierover ook duidelijk(er) te communiceren. Voor alle sites is de reclame tracking technologie (cookies) verwijderd, zijn https-certificaten geïnstalleerd en privacy statements aangepast.

Vervolgacties

Naar aanleiding van de kritische vragen door de Consumentenbond begin december hebben we – naast bovengenoemde acties – alle websites en e-health programma’s waarop Trimbos interventies worden aangeboden opnieuw kritisch bekeken.

Het Trimbos-instituut wil dat alle partijen, en met name de bezoekers en gebruikers van de sites, er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat door ons ontwikkelde interventies met de grootste zorgvuldigheid worden aangeboden. Door het onderzoek van de Consumentenbond is het Trimbos-instituut nog alerter geworden op de technische voorwaarden voor patiëntveiligheid en privacy en het borgen van deze aspecten in de samenwerking met derden. Door de vragen zijn de zwakke plekken aan het licht gekomen en opgelost.

Meerwaarde e-health

E-health interventies helpen veel mensen met het verminderen of oplossen van hun psychische klachten en/of verslavingsproblemen. De in het artikel van de Consumentenbond genoemde minderdrinken, maar ook kleurjeleven, behoren wereldwijd tot de best onderzochte interventies. Juist voor klachten en problemen waar vaak nog een taboe op rust. Dat de privacy en veiligheid van persoonsgegevens daarbij goed gewaarborgd moeten zijn, daarover mag en kan geen twijfel bestaan. Wij doen er alles aan om dat nog beter te regelen en waarborgen.

Bekijk ook

Meer informatie

Odile Smeets: 030-2971100

Voor informatie en vragen over privacybescherming op de websites minderdrinken.nl, psyfit.nl, kleurjeleven.nl en zelfhulpwijzer.nl kunt u contact opnemen met NewHealth Collective.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)