Duurzame mentale gezondheid: hoe bereik je dat?

Duurzame mentale gezondheid: hoe bereik je dat?

Op 9 maart 2018 organiseert de Universiteit Twente, in samenwerking met het NIP en het Trimbos-instituut, voor de derde keer het Landelijke Congres Positieve Psychologie. Het thema dit jaar is duurzame mentale gezondheid. Wat is dat, duurzame mentale gezondheid? En welke interventies dragen hier aan bij?

In de gezondheidszorg en daarbuiten is steeds meer aandacht voor het bevorderen van welbevinden, naast de aanpak van psychische klachten. Dit komt mede omdat uit onderzoek blijkt dat positieve emoties, cognities en gedrag bijdragen aan welbevinden, goed functioneren en veerkracht, én daarnaast aan een afname van klachten en disfunctioneren. Van duurzame mentale gezondheid is sprake bij afwezigheid van ernstige psychopathologie én bij aanwezigheid van voldoende emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Mensen die werken aan een zinvol toekomstperspectief en voldoende aanpassingsvermogen ontwikkelen zijn vaker duurzaam mentaal gezond.

Programma

Tijdens het congres zijn er meerdere keynote lezingen. Ernst Bohlmeijer (Universiteit Twente) zal meer vertellen over duurzame mentale gezondheid. Wat is het en wat houdt dit in voor uw werk in de wetenschap, praktijk of het beleid? Farid Chakhssi (Universiteit Twente en GGNet) geeft een overzicht van de effecten van positief psychologische interventies voor mensen met lichamelijk en psychische klachten. Nicole Geschwind (Universiteit Maastricht) houdt een lezing over het belang van positieve emoties bij de behandeling van depressie. Roger Bretherton (Universiteit van Lincoln) geeft een state-of-the-art overzicht van het ‘Mindfulness Based Strengths Program’. In de middag zijn er verschillende workshops over interventies die bijdragen aan duurzame geestelijke gezondheid van vele doelgroepen, bijvoorbeeld cliënten in de GGZ, chronisch zieken, ouderen, families en werknemers. Het hele programma kunt u vinden op de website van het congres.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten, POHs-GGZ, (huis-)artsen, verpleegkundigen, trainers, coaches en andere professionals die (willen) werken vanuit de positieve psychologie. Het congres is ook interessant voor managers, bestuurders en beleidsmakers die inzicht willen krijgen in wat positieve psychologie kan betekenen voor hun organisatie of gemeente.

Kosten

Vroegboekkorting van € 50,-!
De kosten voor het congres bedragen € 195, – bij registratie vóór 15 december 2017.
Na 15 december zijn de registratiekosten € 245,-.

U kunt zich registreren via deze link.

Meer informatie over het congres

Marieke Kleisman: [email protected]
Trimbos-instituut: Linda Bolier, [email protected]

Meer informatie

Linda  Bolier

Stuur een bericht aan contactpersoon Linda Bolier
of bel +31 (0)30 – 2959(352)