Profiel

Dr. J.M. (Linda) Bolier

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Programma
Mentale gezondheid & Preventie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(145)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(352)
E-mail
Neem contact op
Linda  Bolier

Nevenfunctie

  • Country representative, European Network of Positive Psychology

 

Blogs

Gijzen, M., Shields-Zeeman, L., Kleinjan, M., Kroon, H., Roest, H. van der, Bolier, L., Smit, F., & Beurs, D. de (2020). The Bittersweet Effects of COVID-19 on Mental Health: Results of an Online Survey among a Sample of the Dutch Population Five Weeks after Relaxation of Lockdown Restrictions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(23), 9073. doi:10.3390/ijerph17239073

Bolier, L., Conijn, B., Doesum, T. van, & Bransen E. (2019). Sociaal werker helpt mee alcoholproblematiek terug te dringen. Vakblad sociaal werk, 20(5), 19-22. doi:10.1007/s12459-019-0065-1

Bolier, L., & Poel, A. van der (2019). Psychosociale klachten zijn normaal als je kanker hebt. Een evaluatie van de website Kankerdoetveelmetje.nl. Oncologica, 3, 13-17.

Bolier, L., & Boon, B. (2017). Short web-based guided self-help intervention prevents the onset of a major depressive disorder in adults with subthreshold depression. Psychological interventions, 20(1). doi:10.1136/eb-2016-102436

Bolier, L., Monshouwer, K., Lammers, J. Onrust, S., & Kleinjan, M. (2017). Weerbaarheid en welbevinden op school: wat werkt wel, en wat werkt niet? Positieve Psychologie(1).

Bolier, L., Smeets, O., Haverman, M., & Poel, A. van der (2017). Positieve psychologie online. Directieve therapie, 37(2), 87-102.

Zijlstra-Vlasveld, M., Pols, L., Bolier, L., & Poel, A. van der (2017). Patiënt en praktijkondersteuner aan de slag met de begeleide zelfhulpcursus ‘Leren leven met een chronische ziekte’. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 95(3), 112-115. doi:10.1007/s12508-017-0029-6

Schotanus-Dijkstra, M., Klooster, P.M. ten, Drossaert, C.H.C., Pieterse, M.C., Bolier, L., Walburg, J.A., & Bohlmeijer, E.T. (2016). Validation of the Flourishing Scale in a sample of people with suboptimal levels of mental well-being. BMC Psychology. doi:10.1186/s40359-016-0116-5

Verwer, J.H., Leeuwen, C.M.C. van, Bolier, L., & Post, M.W.M. (2016). Feasibility of an online well-being intervention for people with spinal cord injury: a pilot study. Spinal Cord, 54(Juni), 473-477. 10.1038/sc.2015.165

Bolier, L., Haverman, M., Bohlmeijer, E., Boon, B., & Walburg, J. (2015). Online training voor het verbeteren van de mentale conditie: van effect naar impact. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 93(2), 55-57. doi:10.1007/s12508-015-0024-8

Spijkerman, M., Wezep, M. van, Vaandrager, L., Bolier, L., & Walburg, J. (2015). De relatie tussen veerkracht en subjectief welbevinden in diabetes type 2 patienten. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 93(8), 303-311. 10.1007/s12508-015-0122-7

Bolier, L., Haverman, M., Westerhof, G., Riper, H., Smit, F., Bohlmeijer, E. (2014). Looking at the bowl of fruit or focussing on the apples? Reply to the comments of Schueller et al.. International Journal of Wellbeing, 4(1), 99-105. doi:10.5502/ijw.v4i1.6

Bolier, L., Ketelaar, S.M., Nieuwenhuijsen, K., Smeets, O., Gärtner, F.R., Sluiter, J.K. (2014). Workplace mental health promotion online to enhance well-being of nurses and allied health professionals: A cluster-randomized controlled trial. Internet Interventions, 1(4), 196-204. doi:10.1016/j.invent.2014.10.002

Bolier, L., Majo, C., Smit, F., Westerhof, G.J., Haverman, M., Walburg, J.A., Riper, H. (2014). Cost-effectiveness of online positive psychology: Randomized controlled trial. Journal of Positive Psychology, 9(5), 460-471. doi:10.1080/17439760.2014.910829

Bolier, L., Martin Abello, K. (2014). Online positive psychological interventions: State of the art and future directions. In A.C. Parks (ed.), S.M. Schueller (ed.), The Wiley-Blackwell Handbook of Positive Psychological Interventions (pp. 286-309). Chichester, UK: John Wiley & Sons. doi:10.1002/9781118315927.ch16

Ketelaar, S.M., Nieuwenhuijsen, K., Bolier, L., Smeets, O., Sluiter, J.K. (2014). Improving work functioning and mental health of health care employees using an e-mental health approach to workers' health surveillance: Pretest–posttest study. Safety and Health at Work, 5(4), 216-221. doi:10.1016/j.shaw.2014.08.002

Bohlmeijer, E., Bolier, L., Steeneveld, M., Westerhof, G., Walburg, J.A. (2013). Welbevinden: van bijzaak naar hoofdzaak? Introductie van de positieve psychologie en deze bundel. In E. Bohlmeijer (red.), L. Bolier (red.), G. Westerhof (red.), J.A. Walburg, Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek en toepassingen (pp. 17-38). Amsterdam: Boom.

Bohlmeijer, E., Westerhof, G., Bolier, L., Steeneveld, M., Geurts, M., Walburg, J. (2013). Over de betekenis van de positieve psychologie. Welbevinden: van bijzaak naar hoofdzaak? De Psycholoog, 49-59.

Bolier, L. (2013). Positieve psychologie online. In E. Bohlmeijer (red.), L. Bolier (red.), G. Westerhof (red.), J.A. Walburg (red.), Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek en toepassingen (pp. 355-371). Amsterdam: Boom.

Bolier, L., Haverman, M., Kramer, J., Westerhof, G.J., Riper, H., Walburg, J.A., Boon, B., Bohlmeijer, E. (2013). Internet-based intervention to promote mental fitness in mildly depressed adults: randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 15(9), e200. doi:10.2196/jmir.2603

Bolier, L., Haverman, M., Westerhof, G., Riper, H., Smit, F., Bohlmeijer, E. (2013). Positive psychology interventions: a meta-analysis of randomized controlled studies. BMC Public Health, 13(119). doi:10.1186/1471-2458-13-119

Bolier, L., Walburg, J.A., Boerfijn, J. (2013). Positieve psychologie op school. In E. Bohlmeijer (red.), L. Bolier (red.), G.Westerhof (red.), J.A. Walburg (red.), Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek en toepassingen (pp. 325-338). Amsterdam: Boom.

Ketelaar, S.M., Gärtner, F.R., Bolier, L., Smeets, O., Nieuwenhuijsen, K., Sluiter, J.K. (2013). Mental Vitality @ Work—A workers' health surveillance mental module for nurses and allied health care professionals: process evaluation of a randomized controlled trial. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 55(5), 563–571. doi:10.1097/JOM.0b013e318289ee3e

Ketelaar, S.M., Nieuwenhuijsen, K., Gärtner, F.R., Bolier, L., Smeets, O., Sluiter, J.K. (2013). Mental Vitality @ Work: the effectiveness of a mental module for workers’ health surveillance for nurses and allied health professionals, comparing two approaches in a cluster-randomised controlled trial. International Archives of Occupational and Environmental Health. doi:10.1007/s00420-013-0893-6

Ketelaar, S.M., Nieuwenhuijsen, K., Gärtner, F.R., Bolier, L., Smeets, O., Sluiter, J.K. (2013). Effect of an e-mental health approach to workers’ health surveillance versus control group on work functioning of hospital employees: a cluster-RCT. PLoS ONE, 8(9), e72546. doi:10.1371/journal.pone.0072546

Ketelaar, S., Nieuwenhuijsen, K., Gärtner, F., Bolier, L., Smeets, O., Dijk, F. van, Sluiter, J. (2013). PMO-module psychische gezondheid verbetert werkfunctioneren in de zorg. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 21(9), 406-411.

Bolier, L. (2012). Van geluk naar veerkracht. Kansen voor de geestelijke gezondheid. In C. van Campen, A. Bergsma, J. Boelhouwer, J. Boerefijn, L. Bolier, Sturen op geluk. Geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen (pp. 68-73). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Bolier, L., Haverman, M., Kramer, J., Boon, B., Smit, F., Riper, H., Bohlmeijer, E. (2012). Internet-based intervention to promote mental fitness in mildly depressed adults: design of a randomized controlled trial. International Journal of Methods in Psychiatric Research Research Protocols, 1(1). doi:10.2196/resprot.1791

Lamers, S.M.A., Bolier, L., Westerhof, G.J., Smit, F., Bohlmeijer, E.T. (2012). The impact of emotional well-being on long-term recovery and survival in physical illness: a meta-analysis. Journal of Behavioral Medicine, 35(5), 538–547. doi:10.1007/s10865-011-9379-8

Bolier, L., Voorham, L., Monshouwer, K., Hasselt, N. van, Bellis, M. (2011). Alcohol and drug prevention in nightlife settings: A review of experimental studies. Substance Use & Misuse, 46(13), 1569-1591.

Gärtner, F.R., Ketelaar, S.M., Smeets, O., Bolier, L., Fischer, E., Dijk, F.J.H. van, Nieuwenhuijsen, K., Sluiter, J.K. (2011). The mental vitality @ work study: design of a randomized controlled trial on the effect of workers' health surveillance mental module for nurses and allied health professionals. BMC Public Health, 11(290). doi:10.1186/1471-2458-11-290

Smeets, O., Bolier, L., Splunteren, P. van (2011). Hulp op het net: de mogelijkheden van e-mental health voor zelfmanagement. Kwaliteit in Zorg, 21(2), 18-21.

Walburg, J., Bolier, L., Voorham, L., Haverman, M. (2011). Positieve Psychologie. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66(11), 870-872.

Whittingham, J.R.D., Ruiter, R.A.C., Bolier, L., Lemmers, L., Hasselt, N. van, Kok, G (2009). Avoiding counterproductive results: an experimental pretest of a harm reduction intervention on attitude toward party drugs among users and nonusers. Substance Use & Misuse, 44, 532-547.

Bolier, L., Verdurmen, J., Smit, E., Monshouwer, K., Lemmers, L. (2008). Behandeling van problematisch drinkende jongeren. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 4(3), 31-41.

Geen resultaten.

Meer in de media