Depressieve jongeren blijken vaak baat te hebben bij Cognitieve Gedragstherapie. Waarom werkt het en voor wie?

Meer experimenteerruimte nodig voor arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen

Eén op de vijf jongeren heeft wel eens last van depressieve gevoelens. Soms kunnen deze gevoelens zich verder ontwikkelen tot een depressieve stoornis. Depressiepreventie is daarom hard nodig onder middelbare scholieren om deze problemen te voorkomen.

Preventie op basis van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is het meest effectief gebleken om een depressie te voorkomen. Dit is een therapievorm waarbij de focus ligt op het veranderen van gedachten en gedrag, en daarmee ook gevoel.  Het wordt vaak gebruikt om somberheid bij jongeren te verminderen en te voorkomen, en blijkt voor veel jongeren ook écht te werken.

Ik vond de training heel fijn. Ik ben positiever en vrolijker en geef minder snel op. Ik ben veel minder somber en vond het fijn om over mijn somberheid te praten met kinderen die dezelfde problemen hebben. – jongen, 14 jaar

Effectiviteit van Cognitieve Gedragstherapie

In samenwerking met de Universiteit Utrecht doet het Trimbos-instituut onderzoek naar de werkzame componenten van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) in de preventie van depressie bij jeugd. Specifiek wordt gekeken naar het effect van gedragsactivatie, cognitieve herstructurering, probleem oplossen en ontspanning. Ook wordt onderzocht of uitmaakt in welke volgorde deze componenten worden aangeboden.

Experiment op 11 middelbare scholen

Het Trimbos-instituut doet onderzoek middels een experiment op 11 middelbare scholen in Nederland. In totaal doen 256 jongeren mee, die allemaal een preventieve CGT-training volgen waarin de componenten in verschillende volgorden worden aangeboden. Middels dit onderzoek wordt zicht gekregen op hoe CGT werkt in de preventie van depressie bij jeugd zodat interventies verbeterd en gepersonaliseerd kunnen worden.

Lees meer over de aanpak.

Meer over dit thema