Deelnemer gezocht voor praktijktest richtlijn Depressie in de Jeugdgezondheidszorg

Deelnemer gezocht voor praktijktest richtlijn Depressie in de Jeugdgezondheidszorg

Wij zoeken nog één JGZ-organisatie die tegen vergoeding wil meewerken aan de praktijktest van de concept richtlijn Depressie bij kinderen en jongeren. Om de richtlijn zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is testen van de concept richtlijn in een praktijktest van groot belang.

De JGZ-richtlijn voor depressie doet aanbevelingen voor signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek/behandeling van depressie bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar. De richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals. De praktijktest start in november en heeft een looptijd van drie maanden.

De praktijktest
Tijdens de praktijktest werkt een team, bestaande uit minimaal vier JGZ-professionals, waaronder minimaal één jeugdarts en één jeugdverpleegkundige, met de richtlijn gedurende drie maanden, van november 2015 tot februari 2016. Het doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt.

Voor deelname aan de praktijktest ontvangt de organisatie € 6.000, waarvoor een contract wordt opgesteld. Tevens krijgen de deelnemers scholing in de richtlijn op een startbijeenkomst.

  • De startbijeenkomst voor de praktijktest depressie wordt gehouden op maandag 9 november 2015.

In de bijlage vindt u meer informatie over wat van u wordt verwacht en wat u wordt geboden. Definitieve deelname vindt plaats als aan de voorwaarden voldaan is.

Aanmelden is niet meer mogelijk. Dank voor de belangstelling.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)