De ontwikkeling van implementatienetwerken

De ontwikkeling van implementatienetwerken

In de komende uitgave van het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (TSG) wordt ingegaan op de ontwikkeling van implementatienetwerken. Zowel nationaal als internationaal zijn er diverse initiatieven om de kennisuitwisseling over implementatie (-onderzoek) beter te delen.