Blended Kleurjeleven: meer kansen in de huisartsenpraktijk

Blended Kleurjeleven: meer kansen in de huisartsenpraktijk

Online hulpprogramma’s voor depressieve klachten worden vaker gebruikt als de POH-GGZ deze hulpprogramma’s onder de aandacht brengt van de patiënt. Dit draagt bij aan klachtenvermindering bij de patiënt. Blijvend de meerwaarde van e-health benadrukken, zowel voor de huisarts, praktijkondersteuners als voor de patiënt, is echter nodig.

In opdracht van ZonMw heeft het Trimbos-instituut bij 100 huisartsenpraktijken Kleurjeleven.nl geïmplementeerd. Onder begeleiding van de POH-GGZ gingen patiënten zelf aan de slag met hun klachten, de zogenoemde blended e-health toepassing.

Verbetering

In dit project bleek dat wanneer een betrouwbare en laagdrempelige professional, zoals de POH-GGZ, adviseert om een e-health programma te gebruiken en deze ook begeleidt, het merendeel van de patiënten start. De resultaten laten zien dat patiënten bij de start behoorlijk ernstige depressieve klachten hadden. Door de blended aanpak trad er een forse verbetering op. Opvallend is dat ook patiënten met een lagere opleiding worden bereikt. Verbeterpunten zijn de gebruiksvriendelijkheid van programma’s en stimuleren dat meer patiënten het volledige programma doorlopen voor meer effect.

Nieuwe werkwijze

De blended toepassing van online hulpprogramma’s in de huisartsenpraktijk is een nieuwe werkwijze. Om het gebruik van e-mental health echt een stap verder te brengen, zouden zowel overheid, zorgverzekeraars als aanbieders en huisartsenpraktijken de komende jaren blijvend moeten investeren in implementatie. Het op landelijk niveau uitwisselen van kennis en ervaringen tussen huisartsen en POH’s-GGZ om te voorkomen dat iedereen zelf opnieuw het wiel uitvindt, kan daarbij helpen.

Toolkit voor de huisartsenpraktijk

Mede op basis van ervaringen uit dit project is de toolkit ‘E-mental health in de huisartsenpraktijk’ ontwikkeld: www.huisarts-emh.nl. Naast een overzicht van het aanbod op het gebied van angst, depressie en alcoholproblematiek, bevat de toolkit antwoord op de meeste gestelde vragen in de huisartsenpraktijk.

Lees in de bijlage het volledige rapport.

Meer over dit thema