Nieuws |

Blauwdruk Zorgpad voor de Hepatitis C-zorg beschikbaar

Blauwdruk Zorgpad voor de Hepatitis C-zorg beschikbaar

Voor een goede opsporing van hepatitis C in de verslavingszorg en (verwijzing voor) behandeling in het ziekenhuis, zijn een goede samenwerking en heldere afspraken rondom het zorgproces van belang. Met de Blauwdruk Zorgpad voor de hepatitis C-zorg voor cliënten van de verslavingszorg hebben instellingen voor verslavingszorg en ziekenhuizen nu een praktische handreiking tot hun beschikking.

Van 2013-2016 hebben er twee Doorbraakprojecten in de verslavingszorg plaatsgevonden. Doel van deze projecten was de verbetering van de opsporing en behandeling van hepatitis C bij cliënten van de verslavingszorg. Middels het ontwikkelen en implementeren van een transmuraal hepatitis C-zorgpad, hebben 16 teams (verspreid over heel Nederland) de samenwerking en communicatie tussen verslavingszorginstelling, ziekenhuis en andere ketenpartners verbeterd. Op basis van de ervaringen van deze teams is een Blauwdruk Zorgpad voor de hepatitis C-zorg voor cliënten van de verslavingszorg opgesteld.

Binnen de Doorbraakprojecten is veel ervaring opgedaan over hoe de opsporing van HCV bij de doelgroep harddrugsgebruikers georganiseerd kan worden, hoe de samenwerking vormgegeven kan worden, hoe de opsporing gefinancierd kan worden, en nog veel meer.

Al deze kennis, tips en tricks zijn nu samengebracht in de blauwdruk. Dit handzame, clickable document biedt de verslavingszorg en ziekenhuizen een praktische handreiking om gezamenlijk een HCV-zorgpad te ontwikkelen/verbeteren en implementeren. Maar ook bij de organisatie van de hepatitis C-zorg bij andere doelgroepen, waarbij andere instellingen of organisaties betrokken zijn, kan deze blauwdruk behulpzaam zijn.

Het document beschrijft de stappen en organisatie van het HCV-zorgproces, en geeft per stap puntsgewijs aan welke informatie gezamenlijk besproken en vastgelegd dient te worden. Het document geeft bouwstenen voor de keuzen en afspraken die leiden tot een lokaal zorgpad en biedt tips en voorbeelden vanuit de twee Doorbraakprojecten.

De Blauwdruk Zorgpad is te vinden in de toolkit op www.hepcverslaving.nl en hieronder te downloaden.