Blauwdruk Zorgpad voor de hepatitis C-zorg voor cliënten van de verslavingszorg

oktober 2017

(Ooit) injecterend drugsgebruikers zijn, na migranten, de grootste risicogroep voor hepatitis C (HCV) in Nederland met prevalenties van 46-95%. De incidentie is laag, maar de noodzaak en wenselijkheid van opsporing en behandeling van HCV is groot. Des te meer omdat er steeds betere behandelingen beschikbaar zijn. Opsporing en behandeling zijn van belang, zowel om verdere verspreiding in de populatie tegen te gaan als om lange termijn complicaties bij de individuele patiënt te voorkomen.

De meeste drugsgebruikers met een verhoogd risico op HCV zijn in beeld bij de verslavingszorg. De verslavingszorg heeft daarmee een belangrijke taak in de opsporing van HCV bij haar cliënten, de doorverwijzing naar het ziekenhuis voor behandeling en in de begeleiding van de behandeling.

Op basis van de ervaringen en best practices is de voorliggende blauwdruk voor het ontwikkelen en implementeren van een HCV-zorgpad opgesteld. Deze blauwdruk biedt de verslavingszorg en ziekenhuizen een handreiking om een gezamenlijk HCV-zorgpad te ontwikkelen of te verbeteren.

Auteur A. de Gee, E. Croes, A. van der Poel
Auteur

, ,

Pagina's

37

Jaar

SKU af1554
Category Rapporten