Harm Reduction in Nederland

Inventarisatie van opiaatonderhoudsprogramma’s, gebruiksruimten en Harm Reduction binnen de (F)ACT-teams

In het rapport 'Harm Reduction in Nederland' is geïnventariseerd hoeveel Harm Reduction voorzieningen er zijn in Nederland. Het gaat dan om het aantal locaties waar vanuit de elf verslavingszorginstellingen methadon wordt verstrekt, het aantal locaties waar opiaatverslaafden worden behandeld met medische heroïne en het aantal drugs- en alcoholgebruiksruimten. Waar mogelijk zijn deze aantallen vergeleken met inventarisaties die in het verleden zijn uitgevoerd.

Naast het aantal locaties is er voor de relatief nieuwe Harm Reduction voorzieningen (alcoholgebruiksruimten, behandellocaties met medische heroïne en (F)ACT-teams) een aantal kenmerken van deze voorzieningen in kaart gebracht. Er is gekeken naar zowel organisatorische aspecten als zorginhoudelijke aspecten op het gebied van gezondheid en infectieziektepreventie. Een van de conclusies is dat er, door veranderend beleid en veranderingen in de doelgroep, meer aandacht zou moeten zijn voor het integreren en implementeren van Harm Reduction maatregelen en richtlijnen in bestaande (nieuwe) zorgstructuren rondom deze doelgroep.

Auteur F. Laghaei, A. van Wamel, A. van der Poel, A. de Gee
Auteur

, , ,

Pagina's

45

Jaar

SKU af1264
Category Rapporten