Hepatitis B-vaccinatie voor drugsgebruikers

Van landelijk vaccinatieprogramma naar individuele zorg

  • Tot 1 januari 2012 kregen harddrugsgebruikers vanuit het hepatitis B-vaccinatieprogramma voor risicogroepen gratis vaccinatie tegen hepatitis B aangeboden. 
  • Het Netwerk Verslavingszorg heeft in 2011 besloten dat drugsgebruikers, die nog niet eerder gevaccineerd zijn, vanuit de instelling een vaccinatie aangeboden krijgen. 
  • Doelstelling van deze inventarisatie is om een actueel overzicht te bieden van het beleid rondom de hepatitis B-vaccinatie binnen de instellingen voor verslavingszorg anno 2014. 
  • Waar mogelijk wordt de huidige situatie vergeleken met gegevens de inventarisatie naar de organisatie en uitvoer van de hepatitis B-vaccinatie in 2011. 
  • Ruim 3 jaar na het besluit van het Netwerk Verslavingszorg zijn er nog nauwelijks instellingen met een hepatitis B-vaccinatiebeleid.
Auteur A. de Gee
Auteur

Pagina's

8

Jaar

SKU af1295
Category Factsheets