Betere hulpverlening schizofreniepatiënten met migranten achtergrond

Betere hulpverlening schizofreniepatiënten met migranten achtergrond

Verbetering van de hulpverlening aan schizofreniepatiënten met een migrantenachtergrond en het eerder signaleren van de eerste tekenen van de ziekte. Dat is een van de redenen waarom een Cultuursensitief Addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie ontwikkeld is.

Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met afgevaardigden van verschillende beroepsverenigingen onder voorzitterschap van psychiater Natalie Veen (GGZ-Delfland) dit Cultuursensitief Addendum bij de MDR Schizofrenie gemaakt. Uit een knelpuntenanalyse bleek namelijk dat op vier essentiële punten meer kennis nodig is: op welke wijze een hulpverlener mensen met een migrantenachtergrond en schizofrenie en diens familie moet benaderen, eerder signaleren van de eerste tekenen van schizofrenie, het juist diagnosticeren en de bijwerkingen van antipsychotica.

Presentatie addendum
Tijdens een landelijk symposium op vrijdag 26 juni wordt het addendum gepresenteerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor huisartsen, POH-GGZ en hulpverleners uit de generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ, zodat zij meteen kennis kunnen maken met de specifieke benadering en knelpunten.

Er wordt kort stilgestaan bij de inhoud van de Richtlijn Schizofrenie en hoe de hulpverlening aan migranten verbeterd kan worden. Ook wordt door professor transculturele psychiatrie Frank Kortmann ingegaan op hoe je als hulpverlener een goede relatie kunt opbouwen met de patiënt en zijn of haar naasten. Een van de middelen die daarvoor kan worden ingezet is het zogenoemde ‘cultureel interview’ – een manier van interviewen waarbij de rol van de migrantenachtergrond expliciet gemaakt wordt. Verder zal voorzitter van de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP Mario Braakman bijwerkingen van antipsychotica aan de orde brengen: waar zijn bepaalde migranten groepen gevoeliger voor, hoe ontdek je dit en welke voorzorgsmaatregelen kan je nemen.

Het project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Fonds NutsOhra.

Meer informatie
Matthijs Oud (projectleider)  moud@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)