Baanonzekerheid hangt sterk samen met psychische aandoeningen

Baanonzekerheid hangt sterk samen met psychische aandoeningen

Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar de vraag welke werkomstandigheden gerelateerd zijn aan het vóórkomen van psychische aandoeningen bij werknemers, en hoe de psychische gezondheid van werknemers met kwalitatief slechte banen (d.w.z. met veel negatieve werkomstandigheden) verschilt van die van werklozen en arbeidsongeschikte

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van de tweede meting van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalig epidemiologisch onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut dat tot doel heeft om in beeld te brengen hoe vaak psychische problemen vóórkomen bij de Nederlandse volwassen bevolking en wat risico-indicatoren hiervoor zijn. Voor dit onderzoek is uitgegaan van 3672 werknemers met een betaalde baan van tenminste 12 uur per week, 166 werklozen en 239 arbeidsongeschikten ten tijde van het interview.

Baanonzekerheid
Ten tijde van de tweede meting, die plaatsvond in de periode van november 2010 tot juni 2012, is werknemers gevraagd naar hun werkomstandigheden (autonomie, psychologische taakeisen, baanzekerheid, steun van collega’s). Werknemers die negatief scoorden op deze werkomstandigheden rapporteerden vaker psychische problemen. De sterkste associatie werd gevonden voor baanonzekerheid. Werknemers die onzeker zijn over het behoud van hun baan hadden een twee keer zo grote kans op een psychische aandoening.

Kwalitatief slechte banen
Werknemers met kwalitatief slechte banen, dat zijn degenen die drie of meer negatieve werkomstandigheden ervaren, hadden een drie tot vier keer zo grote kans op een psychische aandoening. Hun psychische gezondheid verschilde niet van die van werklozen en arbeidsongeschikten in onze studie.

Eerder onderzoek
Ondanks dat al veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen de werkomstandigheden van werknemers en hun psychische gezondheid, is niet eerder zo duidelijk aangetoond dat werkomstandigheden ook samenhangen met psychische aandoeningen.

Conclusie
Dit onderzoek laat zien dat beleid gericht op het verbeteren van de werkomstandigheden een gunstig effect zal hebben op de psychische gezondheid van werknemers, en daarmee wellicht ook op hun productiviteit.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het tijdschrift Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Have M ten, Dorsselaer S van, Graaf R de. The association between type and number of adverse working conditions and mental health during a time of economic crisis (2010–2012). DOI 10.1007/s00127-015-1009-2.

Meer informatie
Margreet ten Have mhave@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)