Extern nieuws |

Vaste commissie VWS wil stukken over alcoholbeleid niet-controversieel verklaren

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de voorliggende stukken over alcoholbeleid bij de Tweede Kamer voorlopig niet-controversieel verklaren. Het gaat daarbij om het wetsvoorstel Regulering Mengformules (blurring), de wijziging van het Alcoholbesluit en de brief van de staatssecretaris Maarten van Ooijen over een onderzoeksrapport over gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid alcohol.

Een zaak die door de commissie als niet-controversieel wordt aangemerkt, wordt opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van de commissie om te besluiten over de verdere behandeling, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen. De voltallige Tweede Kamer zal volgende week formeel besluiten welke stukken voorlopig controversieel zijn.

Tweede Kamer

Meer lezen over dit onderwerp: