Extern nieuws |

Tweede Kamer tegen totaal verbod op alcoholreclame, maar vóór beperking op alcoholreclame voor kwetsbare groepen

De Tweede Kamer heeft in een plenaire stemming besloten dat het Kabinet onderzoek moet doen naar het beperken of verbieden van alcoholreclame voor kwetsbare groepen, zoals jeugdigen en problematische drinkers. Een motie over een totaal verbod op alcoholreclame werd verworpen.

De Kamerleden Sara Dobbe (SP) en Elke Sagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA) dienden op 29 februari 2024 een motie in om een totaal verbod op alcoholreclame in te stellen. Zo’n 7 procent van de volwassen Nederlanders drinkt overmatig en dit heeft grote effecten op hun gezondheid. Dobbe en Sagt-Tichelman stellen dat bedrijven tegelijkertijd via reclames mensen blijven stimuleren om meer alcohol te drinken om zo hun winst te vergroten. De motie over het instellen van een totaal verbod op alcoholreclame werd verworpen.

Daarnaast dienden de Kamerleden Daniëlle Jansen (Nieuw Sociaal Contract) en Harmen Krul (CDA) op 5 maart 2024 een motie in. In de motie wordt het kabinet opgeroepen om voor de aankomende VWS-begrotingsbehandeling in kaart te brengen of en hoe alcoholreclame via wetgeving beperkt of verboden kan worden voor kwetsbare groepen. Deze motie is aangenomen.

Tweede Kamer

Meer lezen over dit onderwerp: