Extern nieuws |

Toekomstgericht bevolkingsonderzoek: alcoholgebruik als voorspeller van het beloop van depressieve stoornissen

Onderzoekers uit Nederland hebben een toekomstgericht bevolkingsonderzoek uitgevoerd naar de longitudinale relatie tussen alcoholgebruik en aanhoudende depressie bij volwassenen (N=642; 67,4% vrouw, gemiddelde leeftijd: 47 jaar). De gegevens waren afkomstig van de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2), een psychiatrisch epidemiologisch prospectief onderzoek in vier golven onder de volwassen Nederlandse algemene bevolking (N=6.646).

Uit het onderzoek blijkt dat 23,8% van de deelnemers niet-drinkers waren, 52,0% laag-risico drinkers, 14,3% risicodrinkers en 9,4% hoog-risico drinkers. Verder bleek dat ongeveer een kwart van de deelnemers (23,6%) voldeed aan de criteria voor een aanhoudende depressie na 3 jaar follow-up. Er werd geen significant verband gevonden tussen alcoholgebruik en aanhoudende depressie bij volwassenen, zowel in het ruwe model als de aangepaste modellen. In vergelijking met laag-risico drinken, zijn er geen relaties gevonden tussen niet-drinken, risicodrinken of hoog-risico drinken en aanhoudende depressie bij volwassenen. De onderzoekers concluderen dat in tegenstelling tot hun verwachtingen alcoholgebruik geen voorspeller is voor een aanhoudende depressie na 3 jaar follow-up bij volwassenen uit de algemene bevolking.

Schouten, M. J., Ten Have, M., Tuithof, M., de Graaf, R., Dekker, J. J., Goudriaan, A. E., & Blankers, M. (2023). Alcohol use as a predictor of the course of major depressive disorder: a prospective population-based study. Epidemiology and psychiatric sciences32, e14.

Meer lezen over dit onderwerp: