Extern nieuws |

Systematische review: rol van mediawijsheid over alcohol in alcoholgebruik bij kinderen en jongeren

Onderzoekers uit Korea hebben een systematische review uitgevoerd naar de rol van mediawijsheid over alcohol in alcoholgebruik bij kinderen en jongeren (6-18 jaar). Mediawijsheid over alcohol is de kennis en vaardigheden die nodig zijn om kritisch te kijken naar beelden van alcoholgebruik in de media. In totaal zijn 17 studies (13 experimentele en 4 niet-experimentele studies) geïncludeerd (zoekperiode tot februari 2020).

Uit dit onderzoek blijkt dat er een positieve relatie tussen mediawijsheid over alcohol en alcohol uitkomstmaten. Ook zijn er sterke effecten  gevonden van mediawijsheid-interventies op het gebied van alcohol op mediawijsheid over alcohol en alcohol uitkomstmaten. De effecten van mediawijsheid-interventies op het gebied van alcohol  verschilden naar geslacht en drinkervaring. De onderzoekers concluderen dat gezondheidsprofessionals strategieën moeten toepassen om mediawijsheid over alcohol  bij kinderen en jongeren te verbeteren.

Park, S., Lee, H., & Kim, J. (2022). Role of alcohol media literacy in alcohol use among children and adolescents: a systematic review. Health promotion international37(6). https://doi.org/10.1093/heapro/daac118

Meer lezen over dit onderwerp: