Extern nieuws |

Systematische review: kennis, houding en werkwijzen van Foetaal Alcohol Spectrum Stoornis (FASD)

Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland hebben een systematische review uitgevoerd naar de kennis, houding en werkwijzen van het Foetaal Alcohol Spectrum Stoornis (FASD) bij professionals in de gezondheidszorg, justitie en onderwijs.

In totaal zijn 58 studies (51 vragenlijststudies en 7 vragenlijststudies als onderdeel van een training die aan de beroepsgroep werd verstrekt) geïncludeerd (zoekperiode 1 januari 1990 tot februari 2021).

Uit de resultaten blijkt dat de meeste professionals enige kennis hebben van de gevolgen van FASD, maar dat de specifieke criteria van FASD bij de meeste beroepsgroepen (waaronder professionals in de gezondheidszorg) gering is. Daarnaast blijkt  dat het stigma op FASD blijft bestaan en dat het een punt van zorg is voor degenen die zorg verlenen aan mensen met FASD. De onderzoekers onderstrepen de noodzaak van opleiding en voorlichting in alle sectoren onder voortdurend toezicht om te bepalen waar er kennishiaten zijn en welke middelen nodig zijn op het gebied van FASD.

McCormack, J. C., Chu, J. T. W., Marsh, S., & Bullen, C. (2022). Knowledge, attitudes, and practices of fetal alcohol spectrum disorder in health, justice, and education professionals: a systematic review. Research in Developmental Disabilities131, 104354. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2022.104354

Meer lezen over dit onderwerp: