Extern nieuws |

Systematische review en meta-analyse: online interventies met gepersonaliseerde feedback voor verminderen alcoholgebruik bij universiteitsstudenten

Onderzoekers uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar de effectiviteit van online interventies met gepersonaliseerde feedback voor het verminderen van alcoholgebruik bij universiteitsstudenten (>18 jaar). In totaal zijn 31 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroepen in de systematische review, waarvan 25 in de meta-analyse, geïncludeerd (zoekperiode januari 2000 tot mei 2023).

Uit dit onderzoek blijkt dat studenten die de online interventie met gepersonaliseerde feedback hebben ontvangen wekelijks minder alcohol dronken op zowel de korte als de lange termijn dan studenten in de controle groep. Subgroepanalyses wezen uit dat interventies die geslacht specifiek waren, uit meerdere componenten bestonden en onbeperkte toegang hadden, hogere en significante effectgroottes hadden, hoewel ze zeer vergelijkbaar waren met betrekking tot de controle groepen. Moderatoranalyses toonden aan dat de tijdstippen waarop feedback toegankelijk was significant bijdroegen aan de effectiviteit van de interventie. De effecten namen in de loop van de tijd af, maar bleven significant.

De onderzoekers concluderen dat online interventies met gepersonaliseerde feedback effectief zijn in het verminderen van het wekelijks alcoholgebruik onder universiteitsstudenten op de korte en de lange termijn, hoewel de effecten klein zijn. Verder geven de onderzoekers aan dat toekomstig onderzoek zich zou moeten richten op het vergroten van de impact van deze online interventies door het introduceren van ‘booster’ sessies en het afstemmen van de inhoudelijke componenten op de voorkeuren van studenten.

Pueyo‐Garrigues, M., Carver, H., Parr, A., Lavilla‐Gracia, M., Alfaro‐Díaz, C., Esandi‐Larramendi, N., & Canga‐Armayor, N. (2024). Effectiveness of web‐based personalised feedback interventions for reducing alcohol consumption among university students: A systematic review and meta‐analysis. Drug and alcohol review.

Meer lezen over dit onderwerp: