Extern nieuws |

Systematische literatuur review and meta-analyse: effectiviteit van kortdurende alcoholinterventies voor zwangere vrouwen

Onderzoekers uit Canada hebben een systematische literatuur review en meta-analyse uitgevoerd naar de effectiviteit van kortdurende alcoholinterventies bij zwangere vrouwen uit hoge inkomenslanden. In totaal zijn 26 studies (21 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep en 5 quasi-experimentele studies) geïncludeerd (zoekperiode 1987-2021).

Uit dit onderzoek blijkt dat de kortdurende interventies een klein effect hebben op het verhogen van alcoholonthouding bij zwangere vrouwen. Er werden geen effecten gevonden  op het gemiddeld aantal drankjes per week en op riskant drinken gemeten met het AUDIT screeningsinstrument. Daarnaast waren kortdurende alcoholinterventies geassocieerd met een kleine vermindering van vroeggeboorte. Verder werden er geen effecten gevonden  op het gemiddelde geboortegewicht of op een kleinere kans op een laag geboortegewicht.

De onderzoekers concluderen dat kortdurende interventies matig effectief zijn in het verhogen van alcoholonthouding tijdens de zwangerschap en het voorkomen van vroeggeboorte. De onderzoekers benoemen dat er meer studies naar de effectiviteit van kortdurende alcoholinterventies voor zwangere vrouwen nodig zijn uit lage en midden inkomenslanden, evenals bij jonge moeders en bij moeders met verschillende etnische achtergronden.

Popova, S., Dozet, D., Pandya, E., Sanches, M., Brower, K., Segura, L., & Ondersma, S. J. (2023). Effectiveness of brief alcohol interventions for pregnant women: A systematic literature review and meta-analysis. BMC Pregnancy and Childbirth23(1), 1-17. https://doi.org/10.1186/s12884-023-05344-8

Meer lezen over dit onderwerp: