Extern nieuws |

Scoping review: relatie tussen veerkracht en alcoholgebruik

Onderzoekers uit de Verenigde Staten hebben een scoping review uitgevoerd naar de relatie tussen veerkracht en alcoholgebruik bij volwassenen (ouder dan 21 jaar) in de Verenigde Staten. In totaal zijn 14 studies (9 cross-sectionele en 5 longitudinale studies) geïncludeerd (zoekperiode tot september 2022).

Uit dit onderzoek blijkt dat hoog alcoholgebruik en een stoornis in het gebruik van alcohol gerelateerd zijn aan verschillende nadelige gezondheidsgevolgen (zoals bepaalde soorten kanker en levercirrose). Veerkracht blijkt een beschermende factor tegen overmatig alcoholgebruik, symptomen van een stoornis in het alcoholgebruik en gerelateerde gezondheidsgevolgen. De onderzoekers benoemen dat er rekening moet worden gehouden met methodologische beperkingen van de studies die zijn geïncludeerd in de review. Hierdoor is het lastig om de studies te vergelijken. De onderzoekers stellen vervolgonderzoek voor waarbij gebruik wordt gemaakt van longitudinale studies, consistentie in de manier van meting, en meer rekening wordt gehouden met tegenspoed in de steekproeven.

Cusack, S. E., Wright, A. W., & Amstadter, A. B. (2023). Resilience and alcohol use in adulthood in the United States: A scoping review. Preventive Medicine, 107442.