Extern nieuws |

Rapport NVWA: toezicht op verkoop van alcohol op afstand door bierkoeriers

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft toezicht gehouden op alcoholverkooppunten die populair zijn onder jongeren: de zogenaamde bierkoeriers. Bierkoeriers zijn verkooppunten die alcoholhoudende dranken op afstand verkopen, bijvoorbeeld via internet of telefoon (via sms, sociale media of bellen).

Tijdens de inspecties is gecontroleerd of de bierkoeriers voldoen aan de regels uit de Alcoholwet waar de NVWA op toeziet; dit zijn het verbod op het geven van te hoge prijsacties (meer dan 25% korting), de regels ten aanzien van de leeftijdsgrens bij verkoop op afstand en de verkoopbeperking voor online slijterijen.

De NVWA heeft in de periode van juni 2022 tot en met september 2022 39 bierkoeriers geïnspecteerd. Daarvan voldeden er 20 aan de regels. Bij 19 bedrijven werd een overtreding geconstateerd met als belangrijkste aandachtspunten het niet voldoen aan de eis dat: 1) er een leeftijdscontrole plaatsvindt bij de aflevering van de bestelling; 2) een leeftijdsverificatiesysteem de leeftijd controleert; 3) er een concrete beschrijving is van jaarlijks onderzoek naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en 4) een concrete beschrijving van de vaststelling van de leeftijd bij aflevering in de geborgde werkwijze.

Inmiddels zijn de herinspecties uitgevoerd. Deze inspecties worden bij de resultaten van het reguliere alcohol-toezicht gevoegd. Tot slot worden bierkoeriers momenteel geïnspecteerd op basis van meldingen.

Factsheet NVWA en Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer

Meer lezen over dit onderwerp: