Extern nieuws |

Paraplu review: relaties tussen prijs van en vraag naar alcohol, tabak, ongezonde voeding, suikerhoudende dranken en gokken

Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk hebben een paraplu review uitgevoerd naar de relaties tussen de prijs van en vraag naar alcohol, tabak, ongezonde voeding, suikerhoudende dranken en gokken.

In totaal zijn 50 systematische reviews (31 ongezonde voeding, 9 tabak, 9 alcohol, 1 gericht op verschillende uitkomsten; 0 gokken) geïncludeerd (zoekperiode 2000-2023).

Uit dit onderzoek blijkt dat hogere prijzen consistent geassocieerd zijn met minder vraag naar alcohol, tabak, ongezonde voeding en suikerhoudende dranken, ondanks verschillen in effectgroottes en onderzoekspopulaties.

De onderzoekers concluderen dat prijsverhogingen van alcohol, tabak, ongezonde voeding en suikerhoudende dranken kan resulteren in een afname van de vraag naar deze schadelijke producten. Daarnaast geven zij aan dat een verhoging van de belastingen op deze producten naar verwachting de belastinginkomsten verhogen. Bovendien geven de onderzoekers aan om een gezamenlijke aanpak van belastingheffing op schadelijke producten te overwegen.

Burton, R., Sharpe, C., Bhuptani, S., Jecks, M., Henn, C., Pearce-Smith, N., … & Sheron, N. (2024). The relationship between the price and demand of alcohol, tobacco, unhealthy food, sugar-sweetened beverages, and gambling: an umbrella review of systematic reviews. BMC Public Health24(1), 1-16.

Meer lezen over dit onderwerp: