Extern nieuws |

Nieuwe kerncijfers alcoholgebruik onder volwassenen in Nederland

Vandaag zijn de kerncijfers alcoholgebruik 2023 onder volwassenen (18 jaar en ouder) in Nederland verschenen. De cijfers zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) i.s.m. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos-instituut.

Van de volwassenen in Nederland drinkt 77,2 procent wel eens alcohol. Van de bevolking van 18 jaar en ouder houdt 44 procent zich aan het drinkadvies van de Gezondheidsraad: geen alcohol drinken of in ieder geval niet meer dan 1 glas alcohol per dag. Van de 18 plussers drinkt 6,7 procent overmatig en 7,9 procent drinkt zwaar.

Het alcoholgebruik onder volwassenen is sinds 2020 nauwelijks veranderd. Zo is het percentage volwassenen dat wel eens alcohol drinkt in 2014-2019 licht gedaald van 81,3 procent naar 79,1 procent. Dit werd gevolgd door een iets sterkere daling naar 77,6 procent in 2020. In 2021-2023 is dit gestabiliseerd (77-78%). Daarnaast is het percentage dat zich houdt aan het drinkadvies van de Gezondheidsraad gestegen van 37,4 procent in 2014 naar 41,5 procent in 2019 en nam in 2020 verder toe tot 44,4 procent. In 2021-2023 is dit niet verder toegenomen, maar gestabiliseerd rond de 44 procent. Bovendien is overmatig drinken in 2014-2020 gedaald van 9,9 procent naar 6,9 procent, daarna is het redelijk stabiel gebleven. Tenslotte blijft zwaar drinken sinds 2014 schommelen rond de 8 á 9 procent.

Voor meer informatie over alcoholgebruik onder volwassenen naar geslacht, leeftijd en opleiding, zie Cijfers alcoholgebruik volwassenen.