Extern nieuws |

Narratieve review: omvang en aard van schade door alcoholgebruik van mannen op vrouwen

Onderzoekers uit Australië, Canada en Zuid-Afrika hebben een narratieve review uitgevoerd naar de omvang en aard van schade door alcoholgebruik van mannen op vrouwen. In totaal zijn 30 kwalitatieve studies (13 gericht op alcoholgebruik en alcoholschade; 17 gericht op alcoholschade die vrouwen ervaren) geïncludeerd (zoekperiode 1997-2022). De meeste studies zijn uitgevoerd in lage- en middeninkomenslanden.

Uit dit onderzoek blijkt dat het alcoholgebruik van mannen een veelheid aan directe, indirecte en verborgen schade veroorzaakt voor vrouwen, die zich opstapelen, elkaar overlappen en bijdragen aan de achterstelling van vrouwen.

De onderzoekers concluderen dat er sekse/genderspecifieke  preventieprogramma’s nodig zijn om het alcoholgebruik van mannen en de impact daarvan op vrouwen aan te pakken, zodat de gezondheid en sociale omstandigheden van vrouwen wereldwijd verbeteren.

Wilson, I. M., Willoughby, B., Tanyos, A., Graham, K., Walker, M., Laslett, A. M., & Ramsoomar, L. (2024). A global review of the impact on women from men’s alcohol drinking: the need for responding with a gendered lens. Global Health Action17(1), 2341522.

Meer lezen over dit onderwerp: