Extern nieuws |

D66-congres wil eerst onderzoek naar impact blurring met alcohol

Tijdens het D66-congres op zaterdag 13 mei 2023 is vrijwel unaniem ingestemd met een motie over het voorstel van Wet Regulering Mengformules (blurring) van VVD Kamerlid Thierry Aartsen.

De motie verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66 het standpunt in te nemen dat meer onderzoek naar de effecten van mengformules op de volksgezondheid, openbare orde, veiligheid en uitvoerbaarheid van de handhaving nodig is, vóór de stemming over het initiatiefwetsvoorstel.

Bij deze motie zijn de overwegingen dat:

  • dit initiatiefwetsvoorstel bedoeld is om leegstand te verminderen, terwijl deze is gedaald;
  • in het Nationaal Preventieakkoord staat dat problematisch alcoholgebruik moet worden teruggedrongen;
  • dit initiatiefwetsvoorstel tot gevolg kan hebben dat alcoholgebruik toeneemt onder risicogroepen: kinderen, jongeren, jongvolwassenen en mensen met (gevoeligheid voor) verslavingsproblematiek;
  • het RIVM en het Trimbos-instituut stellen dat meer verkooppunten van alcohol leidt tot meer alcoholgebruik;
  • door mengformules de beschikbaarheid van alcohol significant zal toenemen, niet alleen bij een kapper of kledingzaak, maar ook in de supermarkt, bouwmarkt, etc.;
  • onderzoek zeer duidelijk heeft uitgewezen dat het aannemelijk is dat alcoholgebruik door mengformules negatieve effecten heeft op de volksgezondheid, openbare orde en verkeersveiligheid;
  • deze negatieve effecten zwaarder wegen dan de mogelijke positieve effecten voor ondernemers;
  • een verbod op mengformules met alcohol destijds door wijlen minister Els Borst vanwege bovengenoemde argumenten specifiek in de Alcoholwet is opgenomen.

D66

Meer lezen over dit onderwerp:

Blurring met alcohol