Extern nieuws |

Cross-sectionele studie: relatie tussen tijd doorbrengen met ouders en verschillende risicogedragingen, peerfactoren en opvoedingsgedragingen

Onderzoekers uit Nederland hebben een cross-sectionele studie uitgevoerd naar de relatie tussen de tijd die adolescenten doorbrengen met hun ouders en verschillende risicogedragingen (i.e. alcoholgebruik, roken, gokken en problematisch gebruik van social media), peerfactoren (i.e. tijd doorgebracht met leeftijdsgenoten, groepsdruk en steun van leeftijdsgenoten) en opvoedingsgedragingen (i.e. monitoring, verbondenheid en gezinssteun) bij adolescenten van 12 tot 18 jaar (N=2.165; 52% meisjes, gemiddelde leeftijd: 15 jaar) Data is verzameld door middel van een online vragenlijst uitgezet in mei en juni 2018.

Uit dit onderzoek blijkt dat adolescenten die gemiddeld meer dan 1 uur per dag met hun ouders doorbrengen met gezamenlijke activiteiten minder risicogedrag, minder groepsdruk, meer steun van leeftijdsgenoten en meer ouderlijke monitoring, verbondenheid en gezinssteun rapporteerden. Tegelijkertijd lijkt dit niet ten koste te gaan van de tijd die ze doorbrengen met leeftijdsgenoten: adolescenten die gemiddeld 1 uur of meer met hun ouders doorbrengen, brengen niet minder tijd door met hun leeftijdsgenoten.

De onderzoekers concluderen dat het belangrijk is dat ouders tijd doorbrengen en gezamenlijke activiteiten ondernemen met hun kinderen.

Koning, I. & Voogt, C. (2024). Adolescents spending time with their parents: Does it matter? Youth, 4(2), 556-566. https://doi.org/10.3390/youth4020038

Meer lezen over dit onderwerp: