Extern nieuws |

Cross-sectioneel onderzoek: evaluatie van een campagne om alcoholschade te verlagen door het informeren van volwassenen over het verband tussen alcohol en kanker

Onderzoekers uit Australië hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd om een campagne te evalueren die West-Australische drinkers informeert over het verband tussen alcohol en kanker. In totaal namen 760 volwassenen (53% vrouwen, 18-64 jaar) deel aan het onderzoek.

Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer tweederde van de volwassenen (65%) de campagne herkende, waarvan 22% hun alcoholgebruik verminderde na het zien van de campagne. Driekwart van de volwassenen (73%) vond de campagneboodschap over het verband tussen alcohol en kanker geloofwaardig. Verder bleek dat volwassenen die zich niet hielden aan de Australische richtlijn (i.e. het drinken van minder dan 10 standaardglazen per week en/of niet meer drinken dan 4 standaardglazen bij een gelegenheid één keer per maand) minder vaak een positieve houding hadden tegenover de campagne dan volwassenen die zich wel hielden aan de richtlijn. Daarentegen meldden volwassenen die zich niet hielden aan de Australische richtlijn vaker dat ze hun alcoholgebruik verminderden na het zien van de campagne dan volwassenen die zich wel hielden aan de richtlijn.

De onderzoekers concluderen dat het verstrekken van informatie over het verband tussen alcohol en kanker mogelijk volwassenen kan motiveren om minder alcohol te drinken. De implementatie van dergelijke campagnes zou daarmee een effectieve strategie kunnen zijn om alcoholschade te verminderen.

Booth, L., McCausland, T., Keric, D., Kennington, K., Stevens-Cutler, J., Scott, L., & Pettigrew, S. (2023). Evaluating an alcohol harm-reduction campaign advising drinkers of the alcohol-cancer link. Addictive Behaviors, 107760.

Meer lezen over dit onderwerp: