Extern nieuws |

Bijgewerkte systematische review en meta-analyse naar effectiviteit van online interventies voor het verminderen van alcoholgebruik in de algemene bevolking

Onderzoekers uit Canada hebben een systematische review en meta-analyse geüpdatet naar de effectiviteit van online interventies voor het verminderen van alcoholgebruik in de algemene bevolking. In totaal zijn 80 studies geïncludeerd (zoekperiode januari 2017 tot juni 2022).

Uit dit onderzoek blijkt dat personen in de experimentele conditie (online interventie) in vergelijking met personen in de controleconditie (geen interventie, minimale interventie en face-to-face interventie): 1) minder alcohol per dag dronken (4,12 gram); 2) minder  drinkdagen  per week hadden (0,17); 3) minder dronken per drinkdag (3,89 gram); 4) minder vaak binge dronken per maand (1,11) en 5) een lagere AUDIT-score hadden (3,04 punten). Bij studenten werden afnames in de hoeveelheid en frequentie van alcoholgebruik  en binge drinken gevonden, maar niet in de hoeveelheid alcoholgebruik per drinkdag.

De onderzoekers concluderen dat online interventies de potentie hebben om alcoholgebruik in de algemene bevolking  te verminderen en grootschalig ingezet kunnen worden om schade door alcoholgebruik te verminderen.

Sohi, I., Shield, K. D., Rehm, J., & Monteiro, M. (2023). Digital interventions for reducing alcohol use in general populations: An updated systematic review and meta‐analysis. Alcohol: Clinical and Experimental Research.