Blog |

Bespreek roken altijd, ook als er meer speelt

Zorgprofessionals voelen zich vaak bezwaard om te vragen of iemand rookt als diegene ook al te maken heeft met andere problemen zoals psychische klachten of schulden. Welzijnswerker Els Annegarn pleit ervoor om roken altijd bespreekbaar te maken. “Als stoppen met roken lukt, geeft dit iemand zelfvertrouwen om ook andere problemen aan te pakken.” Maar hoe begin je dat gesprek? Frida Klein Hazebroek vraagt dit aan Annegarn.

Mensen komen in eerste instantie niet bij ons om het roken aan te pakken. Ze komen omdat ze hulp nodig hebben bij hun schulden, zich moe voelen, gezondheidsklachten hebben, of omdat ze problemen hebben thuis. Ze denken vaak nog helemaal niet na over stoppen met roken.”

Ook bij meerdere problemen is stoppen met roken belangrijk

Zowel zorgprofessionals als cliënten denken wel eens dat roken kan helpen bij het verminderen van stress. Dat is een mythe. Op het moment dat een roker niet rookt, dan daalt de hoeveelheid nicotine in het bloed. Daardoor krijgt de roker last van ontwenningsverschijnselen zoals somberheid, concentratieproblemen en een gevoel van onrust. Deze worden vaak ervaren als stress. Door de ontwenningsverschijnselen krijgt diegene weer zin in een sigaret. Het roken zorgt ervoor dat het nicotinepeil weer stijgt. De ontwenningsverschijnselen verdwijnen en degene die rookt ontspant even. Maar zodra het nicotinepeil weer daalt, beginnen de ontwenningsverschijnselen opnieuw. Roken is dus geen duurzame manier om stress te verminderen. Juist als iemand stress ervaart vanwege andere problemen, is het belangrijk om te stoppen met roken. Als zorgprofessional kan je daarbij helpen door in gesprek te gaan over roken.

Annegarn: “Roken kan een grote impact hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de persoon die rookt en zijn/haar omgeving, maar ook op andere problemen die spelen. Zoals schulden of problemen in de thuissituatie. Stoppen met roken kan een positieve impact hebben op deze problemen. Zo ken ik een dame uit de buurt die met verschillende verslavingen kampt. Zij is een tijdje geleden gestopt met roken en heeft haar leven volledig omgegooid. Ze loopt apetrots rond en is als het ware een stoppen-met-rokenambassadeur geworden.”

Stoppen met roken vinden veel mensen het moeilijkst, omdat het een verslaving is. Maar het is wel het grootste cadeau dat iemand zichzelf kan geven.”

In gesprek gaan over roken, hoe doe je dat?

Het gesprek aangaan over roken kan lastig zijn, vooral als de cliënt er in eerste instantie niet om vraagt. Volgens Annegarn is het belangrijk om naast je cliënt te gaan staan en iemand niet te veroordelen. Als welzijnswerker ziet ze haar cliënten regelmatig, waardoor ze een band kan opbouwen. Zo kan ze stoppen met roken op het juiste moment ter sprake brengen:

Je moet het tempo bij de mensen houden. Als je iemand een aantal keer hebt gezien en vertrouwen hebt opgebouwd, kan je gerust vragen of je het een keer over stoppen met roken mag hebben. Zo kan je een zaadje planten.”

Ook voor zorgprofessionals die hun cliënten incidenteel zien of kort de tijd hebben om het stoppen met roken te bespreken zijn er gesprekstechnieken beschikbaar, zoals het Very Brief Advice+ en Motiverende Gespreksvoering.

Ga voor meer tips over het gesprek naar PUURvoorprofs.nl

Verwijs naar hulp

Het slagingspercentage van stoppen met roken is hoger wanneer er gebruik wordt gemaakt van professionele hulp, zoals begeleiding door een stoppen-met-rokencoach of door te stoppen met een groep. Deze begeleiding hoeft een professional niet zelf aan te bieden, maar zij kunnen mensen die roken wel doorverwijzen naar passende hulp.

Zo werkt Gezond Noord voor deze verwijzingen intensief samen met verschillende huisartsen in Amsterdam Noord. Van deze huisartsen krijgen de welzijnswerkers veel verwijzingen om te werken aan gezondheid, waaronder ondersteuning bij het stoppen met roken. Bij sommige huisartsenpraktijken hebben zij zelfs een eigen spreekuur. Zo kan de huisarts iemand die rookt rechtstreeks warm verwijzen naar Gezond Noord. Na een aantal afspraken bij de huisartsenpraktijk wordt het gesprek voortgezet op de locatie van Gezond Noord.

De laatste tip van Annegarn aan alle zorgprofessionals:

Geef iemand altijd het vertrouwen in zichzelf om te kunnen stoppen. Stoppen met roken heeft altijd zin, ook als er meer speelt. Het kan veel opleveren. Het is heel belangrijk dat steeds meer mensen het roken bespreekbaar maken.”


Annegarn is oprichtster van Gezond Noord, een organisatie die zich inzet voor de gezondheid van inwoners van Amsterdam Noord. Ongeveer 65 vrijwilligers zetten zich in als beweegmaatje of stoppen-met-rokenmaatje. Al deze maatjes hebben eerder zelf onder moeilijke omstandigheden een stap gezet richting een gezonder leven. Buurtbewoners komen meestal uit aandachtswijken en hebben vaak meerdere problemen, zoals psychische klachten, schulden, armoede, en tabaks-, drugs- of alcoholverslavingen.


De campagne PUUR rookvrij richt zich de komende periode op het vergroten van vertrouwen om te stoppen met roken. Via verschillende media-uitingen worden mensen die roken gemotiveerd om te stoppen. Ga jij als zorgprofessional in gesprek over stoppen met roken? Of heb je behoefte aan informatie, tips en gratis materialen? Kijk op puurvoorprofs.nl/ingesprek.

 

Frida Klein Hazebroek
Projectmedewerker A