Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving; handvatten voor naasten | 13 oktober 2023

Datum: 13/10/2023
Tijd: 09:00 - 17:00
Locatie: Trimbos-instituut
Adres: Da Costakade 45 3521 VS Utrecht
Organisator: Trimbos-instituut
Prijs: 395 euro ex 21% BTW

De workshop heeft als doel de deelnemers de training 'Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving; handvatten voor naasten’ te leren geven. Deze training richt zich op volwassen naasten van mensen met psychische problemen die ondersteuning willen bij het omgaan met hun naaste met psychische problemen. Het doel van de training is het bevorderen van de kwaliteit van leven van de deelnemers: zij ervaren minder overbelasting en meer grip op het leven. Aan de orde komen: kennisvergroting, bewustwording, oefenen van vaardigheden en lotgenotencontact. De training is geïnspireerd door de didactische trainingsmethode van Karin de Galan. De workshop besteedt aandacht aan groepsproces, leerproces en leiderschap van de trainer. Deelnemers aan de workshop beschikken over kennis van psychische problematiek en de geestelijke gezondheidszorg.

Deze training kent een aantal criteria. Lees deze goed door, bij je inschrijving wordt gevraagd of je hieraan kunt voldoen.

  • Het gaat om een opleiding tot naastenbegeleider.
  • De training is erop gericht dat je binnen je instelling of werkplek groepen naasten gaat begeleiden.
  • Ook als familie-ervaringsdeskundige kun je met deze training aan de slag.
  • Actieve deelname is vereist. Voorafgaand aan de training krijg je een kennismakingsgesprek en wordt de voorbereiding besproken.
  • De training richt zich niet op het betrekken van naasten bij de cliënt.