Omgaan met verward (onbegrepen) gedrag

Datum: 09/06/2022
Tijd: 10:00 - 12:00
Locatie: Trimbos-instituut
Adres: Da Costakade 45, Utrecht
Organisator: Trimbos-instituut
Prijs: 295 euro
Leer meer over de mogelijke oorzaken van verward gedrag en hoe je hier adequaat op kunt reageren om erger te voorkomen.

Wat leert u?

  • Wat is verward gedrag?
  • Mogelijke oorzaken (alcohol, drugs, psychische problemen, verstandelijke beperking)
  • Handvaten om goed op dit gedrag in te kunnen spelen