Omgaan met verward (onbegrepen) gedrag | 19 maart 2024

Datum: 19/03/2024
Tijd: 14:30 - 17:00
Locatie: Trimbos-instituut
Adres: Da Costakade 45 3521 VS Utrecht
Organisator: Trimbos-instituut
Prijs: 295 euro ex BTW
Leer meer over de mogelijke oorzaken van verward gedrag en hoe je hier adequaat op kunt reageren om erger te voorkomen.

Wat leert u?

  • Wat is verward gedrag?
  • Mogelijke oorzaken (alcohol, drugs, psychische problemen, verstandelijke beperking)
  • Handvaten om goed op dit gedrag in te kunnen spelen