Omgaan met mensen met verward gedrag

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer meer over de mogelijke oorzaken van verward gedrag en hoe je hier adequaat op kunt reageren om erger te voorkomen.

Wat leert u?

 • Wat is verward gedrag?
 • Mogelijke oorzaken (alcohol, drugs, psychische problemen, verstandelijke beperking)
 • Vaardigheden om goed op dit gedrag in te kunnen spelen

Samenvatting

Mensen die werken in het openbaar vervoer, achter de balie of achter de kassa ontmoeten tijdens hun werk veel verschillende mensen. Zij krijgen soms ook te maken met mensen die anders reageren dan ‘normaal’, mensen die onder invloed lijken, de ‘weg’ kwijt zijn of agressief reageren. Dit soort ‘verward gedrag’ kan allerlei oorzaken hebben, zoals gebruik van alcohol of drugs, een lichte verstandelijke beperking, een psychose of een ingrijpende levensgebeurtenis. Vaak gaat het ook om een combinatie van factoren. Wanneer u tijdens uw werk met dit gedrag in aanraking komt, is het belangrijk te weten waar het vandaan kan komen en hoe u er het beste op kunt reageren om erger te voorkomen. Dat leert u in deze training.

Behoort u tot de doelgroep?

U krijgt iemand aan de balie die een zeer nerveuze indruk maakt. Op dwingende toon eist ze ‘de baas’ te spreken omdat ze u niet vertrouwt. Ze zegt al eerder iemand hier gesproken te hebben waarna haar persoonlijke gegevens ineens bij de buren bekend waren. Op uw antwoord dat u niet goed volgt waar dit over gaat, wordt ze ineens heel boos en roept dat u dat heus wel weet, dat ze hier niet meer tegen kan en dat u op moet houden haar leven te verpesten.

Herkent u dit soort situaties? Heeft in uw werk wel eens te maken met mensen die anders reageren dan ‘normaal’, mensen die onder invloed lijken, de ‘weg’ kwijt zijn of agressief reageren? Met deze training verdiept u uw kennis over dit soort gedrag en vergroot u uw vaardigheden om er adequaat op te reageren.

Voor medewerkers van o.a.:

 • ziekenhuizen
 • politie
 • winkels
 • woningbouwcoöperaties
 • gemeentelijke diensten
 • openbaar vervoer

Verward gedrag door dementie

Werkt u in de ouderenzorg en wordt het verwarde gedrag waar u mee te maken krijgt veroorzaakt door dementie? Dan raden wij u deze training aan: Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie.

Leer van de experts

Trainer Anneke van Wamel is één van de oprichters van het Kennisnetwerk Verward Gedrag, waarvan het Trimbos-instituut één van de partners is. Trainer Elles van der Gaag werkt bij Publieksinformatie van Trimbos-instituut en heeft veel praktijkkennis.

Resultaat

 • Kennis van verward gedrag en de verschillende oorzaken
 • Kennis van psychische problemen die een rol kunnen spelen
 • Vaardigheden voor het omgaan met mensen met verward gedrag
 • Meer werkplezier omdat u weet hoe te handelen bij verward gedrag

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

Als thuisstudie kunt u in uw eigen tempo de filmpjes met de basisstof bekijken; mondeling uitgelegd met ondersteuning van een PowerPoint. Dit kost in het totaal ongeveer 2,5 uur aan voorbereiding via onze digitale leeromgeving, waar u automatisch na inschrijving toegang toe krijgt.
Daarna is er een bijeenkomst met intervisie/casuïstiek. Graag nadenken over vragen en casuïstiek voor deze intervisie.

U krijgt informatie over wat we onder verward gedrag verstaan en welke factoren hiertoe kunnen leiden. Ook gaan we dieper in op verward gedrag als gevolg van psychische problemen en bespreken we situaties uit uw eigen praktijk. U leert hoe u op een goede manier op verward gedrag kunt reageren, zodat de persoon in kwestie zich gehoord voelt, waardoor het gedrag minder escaleert. Daarmee wordt het ook minder belastend voor uzelf en gaat dit niet langer ten koste van uw eigen werk(plezier).

Trainer(s)

Sociaal en cultureel antropoloog Anneke van Wamel werkt sinds 1997 bij het Trimbos-instituut, de laatste jaren binnen het programma Zorg en Participatie. Zij is één van de oprichters van het Kennisnetwerk Verward Gedrag. Trainer Elles van der Gaag werkt bij Publieksinformatie van Trimbos-instituut en heeft veel praktijkkennis.

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

In het totaal ongeveer 2,5 uur aan voorbereiding via onze digitale leeromgeving.

Trainingsmateriaal

Graag ontvangen wij 2 weken van te voren uw vragen en casuïstiek voor de online intervisie bijeenkomst.

Prijs

€ 295,00 excl. btw

Prijs inclusief digitaal trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.