Tool middelenpreventie voor kwetsbare groepen – Trimbos-instituut

Sommige groepen hebben door een opstapeling van factoren een grotere kans op problemen met en door middelengebruik. Het is daarom belangrijk om als gemeente binnen het gezondheidsbeleid extra aandacht te besteden aan middelenpreventie gericht op deze groepen. Maar wat weten we over deze groepen? Hoe beslis je op welke doelgroep(en) je extra gaat inzetten? En hoe werk je samen met stakeholders om passende interventies in te zetten?

Deze tool in de vorm van een interactieve pdf is voor beleidsmedewerkers bij gemeenten die aan de slag willen met het ontwikkelen of verbeteren van middelenpreventie voor kwetsbare groepen. De tool helpt bij het agenderen van het thema, geeft achtergrondinformatie over kwetsbare groepen en beschrijft concrete processtappen die gevolgd kunnen worden. Bij deze interactieve pdf hoort ook een digitale factsheet met meer achtergronden over kwetsbare groepen voor middelenpreventie: Middelenpreventie voor kwetsbare groepen - Trimbos-instituut