Roes met een luchtje

Gebruik, gebruikers en markt van lachgas

Lachgas is een kleurloos gas dat voor uiteenlopende doeleinden wordt gebruikt. Recent is een toename in het gebruik van lachgas als roesmiddel geconstateerd. Daarbij wordt een ballon gevuld met lachgas en daarna wordt het gas uit de ballon geïnhaleerd. In de meeste gevallen zit het lachgas in ‘slagroompatronen’ en wordt het gas met een slagroomspuit in de ballon gespoten. Deze patronen zijn eenvoudig verkrijgbaar.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een nadere verkenning van lachgasgebruik in Nederland. Daarvoor is in 2017 onderzoek gedaan, deels kwalitatief (interviews met professionals en veldonderzoek onder gebruikers en naar de verkoop van lachgas) en deels kwantitatief (analyse van gegevens over lachgasgebruik uit recente surveys onder verschillende bevolkingsgroepen en een vervolgsurvey onder uitgaanders die lachgas gebruiken).

Download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
146
Productnummer
EX012
Jaar van uitgave
2017
Auteur
T. Nabben, P. van der Pol, D.J. Korf
ISBN
978 90 3610 499 9

drugs drugsbeleid MonitoringDrugsmarkten