Leerplan Ervaringsdeskundigheid

In het landelijke leerplan worden nadrukkelijk de inzichten uit de Generieke modules Herstelondersteunende zorg en Destigmatisering inzake de taak- en competentiestelling van ervaringsdeskundigen opgenomen. Een landelijk beschikbaar leerplan is een belangrijke stap naar een meer landelijke norm voor een opgeleide ervaringsdeskundige in de zorg op zowel MBO4 als HBO5 niveau en daarmee een voorwaarde voor de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid als beroep.

Deze publicatie is te downloaden bij Kwaliteitsontwikkeling GGz: Leerplan Ervaringsdeskundigheid

Producttype
Boeken en Rapporten
Productnummer
EX010
Jaar van uitgave
2017

herstel reintegratie