Recovery Oriented Practices Index ROPI

Index voor een herstelgerichte ggz (Klik door voor de ROPI-formulieren.)

Bent u op zoek naar de ROPI-R basistraining (Recovery Oriented Practices Index)? 
Bekijk de ROPI-R training

De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument om vast te stellen in hoeverre een team herstelondersteunende zorg verleent. Er zijn versies voor verblijfsafdelingen, instellingen voor beschermd wonen / begeleid zelfstandig wonen en ambulante behandelteams. De uitkomsten kunnen handvatten bieden bij het opstellen van verbeterplannen voor de implementatie van herstelondersteunende zorg. De ROPI bestaat uit interviews met medewerkers, een cliëntenpanel en inzage van documenten. De auditoren dienen een korte training te volgen. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij de Trimbos Academie .

Hier kunt u de verschillende documenten downloaden:

Met een aantal instellingen is de bestaande ROPI doorontwikkeld, met als resultaat de ROPI-R (Revisie). De ROPI-R  is een generiek instrument (dus voor elke setting te gebruiken) en heeft een scherpere focus op herstel-items. Binnenkort verschijnt ook de herziene handleiding.

Volledige ROPI (inclusief scoreformulier, interview medewerkers, cliëntenpanel):

Losse ROPI scoreformulieren t.b.v. verslag:

Losse ROPI scoreformulieren t.b.v. verslag voor teams in Vlaanderen:

Gratis download

Producttype
Downloads
Productnummer
DL014
Jaar van uitgave
2011
Auteur
Annemieke Hendriksen-Favier, Sonja van Rooijen, Anne-Marije Rijkaart

herstel