'Mentale gezondheid bij jeugd' in kaart gebracht

Een participatieve benadering via group concept mapping

Door het gebruik van verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid bij jeugd is het lastig om tot een eenduidig beeld van de mentale gezondheid van jongeren te komen. Uit eerder onderzoek onder sleutelfiguren bleek in Nederland een breed draagvlak te bestaan om tot een meer eenduidige en gezamenlijk gedragen definitie en terminologie van mentale gezondheid van jeugd te komen.

Daarom is in dit onderzoek het onderwerp ‘Mentale gezondheid bij jeugd’ in kaart gebracht met een diverse groep deelnemers. Dit deden we met de methode van group concept mapping, een gestructureerde participatieve methode om de gedachten en ideeën van deelnemers letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen om zo een ‘gemeenschappelijke noemer’ van de verschillende gedachten en ideeën te vormen.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
38
Productnummer
AF1894
Jaar van uitgave
2021
Auteur
M. van Bon-Martens, M. Kleinjan, D. de Beurs, J. Nuijen, C. van den Brink

jeugd jongeren MonitoringPsychischeGezondheid PsychischeGezondheid