Opgaven voor de Utrechtse jeugd

Resultaten van een concept mapping procedure

De missie van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Utrecht is het verbinden van jeugdigen en ouders, praktijk, beleid, onderzoek en opleiding, om de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen te vernieuwen en te verbeteren, zó dat alle jeugdigen zo goed mogelijk kunnen meedoen en gezond en veilig kunnen opgroeien in hun eigen leefwereld: thuis, op school en in de buurt.

Voor het opstellen van een gezamenlijke strategische agenda voor de Utrechtse jeugd is de methode van group concept mapping gebruikt. Dit is een beslissingsondersteunende methode voor planning en evaluatie bij samenwerkingsprojecten rondom een complex onderwerp.

De methode van group concept mapping verloopt gestructureerd in zes vaste stappen: 1) bepalen brainstormfocus en deelnemers, 2) genereren opvattingen, 3) structureren opvattingen, 4) grafische representatie, 5) interpretatie, en 6) implementatie.

De concept map geeft een overzicht van de thema’s, opgaven en kansen in hun onderlinge samenhang voor de zorg voor jeugd in Utrecht als het gaat om gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden. Daarmee biedt de methode een basis om met elkaar tot een herijking van de huidige strategische agenda van de AWTJ Utrecht te komen.

Tag:
Auteur M. van Bon-Martens, A. van der Maas, A. Sekreve, S. Hautvast, E. Klaassen, M. Kennis, M. van Kempen, S. Wijsbroek, S. Branje
Auteur

, , , , , , , ,

Pagina's

26

Jaar

SKU af1741
Category Rapporten
Tag: