Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de ggz

De uitbraak van COVID-19 heeft een grote impact op onze gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos-instituut brengen in deze periodieke rapportage de gevolgen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in kaart.

Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben zorgprofessionals in de ggz zich ingespannen om de zorg zo goed mogelijk door te laten gaan. Waar dit mogelijk was (met inachtneming van de maatregelen), is ofwel face-to-face zorg ofwel zorg op afstand verleend. Face-to-face zorg bleek niet altijd realiseerbaar. Zo gaven patiënten met een ernstige psychische aandoening in een representatief patiëntenpanel in april 2020 aan dat slechts 26% van hen face-to-face contact heeft gehad, waar dat normaal 83% is.

Volgens de meest recente meting heeft inmiddels 67% weer face-to-face contact. In tegenstelling tot voorjaar 2020 lijkt tijdens de recente golf besmettingen ggz-behandelingen nauwelijks afgeschaald te hoeven worden. Het lijkt erop dat de sector zich goed heeft voorbereid op de nieuwe golf besmettingen.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
41
Productnummer
AF1892
Jaar van uitgave
2021
Auteur
NZa, Trimbos-instituut

corona ggz