Ontwikkelingen in acute gezondheidsincidenten GHB-gebruik

Een inventarisatie

Deze quickscan beantwoordt de vraag of er in Nederland sprake is van een toename van GHB-gerelateerde acute gezondheidsverstoringen. Daarbij gaat het om acute vergiftigingen en ontstekeningsverschijnselen bij mensen met een GHB-afhankelijkheid.

De scan is gebaseerd op cijfers uit de Monitor Drugsincidenten, informatie uit het Letsel Informatiesysteem, een digitale vragenlijst voor SEH's, een vragenlijst voof forensisch artsen en diepte-interviews met stakeholders in de vier signaalregio's en vier controlegregio's. 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
76
Productnummer
AF1711
Jaar van uitgave
2019
Auteur
E. Croes, C. de Nerée tot Babberich, L. Schürmann, L. Nijkamp

drugs ghb