Verkenning evidence-based practice in de publieke- en zorgsector

Resultaten en geleerde lessen

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) zet zich in om een methode te ontwikkelen om kennisontwikkeling en – benutting te verbeteren in de uitvoeringspraktijk van de sector werk & inkomen. Het KWI wil bijdragen aan een ‘evidence-based practice’ om de dienstverlening in die sector effectiever te maken.

Voor dit doel heeft het Trimbos-instituut, namens het KWI en in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een verkenning uitgevoerd.

In deze verkenning geven wij antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de ervaringen met het ontwikkelen en gebruiken van ‘evidence-based practice’ met behulp van professionele richtlijnen, standaarden en hulpmiddelen in andere sectoren dan werk & inkomen, waaronder de zorg?’

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
82
Productnummer
AF1641
Jaar van uitgave
2018
Auteur
H. Sinnema, L. Bolier, M. van Bon-Martens, A. van der Poel