Strategische Verkenning Cannabispreventie

Denkrichtingen om (problematisch) cannabisgebruik door jongeren te voorkomen

Voor de meerderheid van de mensen die wel eens cannabis hebben gebruikt, is dit van tijdelijke aard. Vaak beperkt het zich tot de adolescentie of jongvolwassenheid en doen zich tijdens het gebruik geen grote problemen voor. Voor sommigen escaleert het gebruik echter tot langdurig frequent gebruik en/of verslaving. Juist frequente en verslaafde gebruikers hebben meer risico op psychische problematiek (angst, psychose) en verminderd functioneren.

In opdracht van het ministerie van VWS geeft het Trimbos-instituut in deze strategische verkenning een samenvatting van de stand van zaken met betrekking tot cannabispreventie en worden er aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De verkenning is gebaseerd op bestaande reviews en gesprekken met experts, jongeren en ouders. Hieronder worden de uitkomsten samengevat weergegeven.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
128
Productnummer
AF1607
Jaar van uitgave
2018
Auteur
M. Möhle, P. van der Pol, M. van Goor, F. Goossens

cannabis drugs WijkteamsAlcoholDrugs