Zien drinken doet drinken? Een update!

De invloed van de zichtbaarheid van alcohol in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren

Jongeren zijn een kwetsbare groep als het gaat om alcoholgebruik. Vergeleken met volwassenen zijn jongeren gevoeliger voor de negatieve gezondheidseffecten van alcohol. Daarnaast zijn jongeren, meer dan volwassenen, gevoelig voor invloeden vanuit de sociale omgeving. Omdat kinderen en (jonge) adolescenten zelf geen of weinig ervaring hebben met alcohol zijn rolmodellen (zoals ouders en vrienden) en hun gedrag voor hen een belangrijke bron van informatie. Daarnaast is het voor adolescenten belangrijk om relaties op te bouwen met leeftijdsgenoten. Jongeren willen ‘erbij’ horen en hebben daarom de neiging zich aan te passen aan gedragingen van (populaire) leeftijdsgenoten. Blootstelling aan alcoholgebruik van anderen, met name ouders en vrienden, maar ook blootstelling aan alcoholreclame, alcoholbeelden of andere referenties naar alcohol in de (sociale) media lijkt dan ook van belang voor de ontwikkeling van alcohol-gerelateerde cognities en het alcoholgebruik door jongeren. Dit is in tijden van lockdown extra belangrijk om te realiseren, aangezien jongeren dan meer tijd thuis met hun ouders doorbrengen en daardoor mogelijk vaker worden blootgesteld aan (de negatieve gevolgen van) ouderlijk alcoholgebruik.

Zie ook de 'Publiekssamenvatting Zien drinken doet drinken?'

 

Gratis download

Producttype
Factsheets
Pagina's
16
Productnummer
AF1600
Jaar van uitgave
2018
Auteur
K. Smit, K. Monshouwer, L. van Leeuwen, C. Voogt

alcohol Dossier_LokaalMiddelenbeleid WijkteamsAlcoholDrugs