Het Somatisch Onderzoek bij Opiaatverslaving (SOO)

Een praktische handreiking voor artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistents

Deze handreiking bevat een format dat door artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants gebruikt kan worden als basis voor het somatisch onderzoek bij patiënten met een opiaatverslaving. Het SOO werd ontwikkeld door het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
32
Productnummer
AF1492
Jaar van uitgave
2016
Auteur
A. de Gee, F. Laghaei, A. van der Poel (red.)

HarmReduction