Trendrapportage GGZ 2011 deel 2

Naar een integrale aanpak ...

Dit themarapport gaat in op de vraag hoe een betere integratie van psychosociale zorg in de zorg voor chronisch lichamelijk zieken gerealiseerd kan worden. Daarbij wordt gefocust op coronaire hartziekte, diabetes type 2 en COPD. Allereerst is gekeken naar de stand van zaken op twee terreinen: de aandacht voor psychosociale aspecten in zorgstandaarden en richtlijnen; en interventies op psychosociaal gebied die worden onderzocht, geïmplementeerd of aangeboden in de praktijk. Vervolgens is naar de toekomst gekeken, door het interviewen van deskundigen uit uiteenlopende disciplines.
Dit rapport is de tweede van twee themarapportages die het Trimbos-instituut uitbrengt in het kader van de Trendrapportage GGZ 2011. Publicaties in het kader van de Trendrapportage GGZ worden jaarlijks opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
258
Productnummer
AF1110
Jaar van uitgave
2012
Auteur
Jasper Nuijen, Susan van Dijk, Hedda van 't Land (redactie)
ISBN
978-90-5253-724-5