Familie in de langdurige GGz, deel 2 Betrokkenheid in (F)ACT

Publicatie monitor langdurige GGz

In opdracht van Stichting Koningsheide en het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen hulpverleners en familieleden in (F)ACT-teams.
 
ACT, Assertive Community Treatment, houdt in dat men ambulante zorg biedt aan cliënten met ernstige en meervoudige problematiek die veelal niet bereikt worden met de reguliere GGz-zorg (zorgmijdende cliënten).

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat familieleden en hulpverleners overwegend positief zijn over het onderlinge contact. Daarnaast zijn er ook belemmerende factoren in de samenwerking zoals te weinig tijd. Het contact tussen familie en hulpverlening is vooral gericht op informatie-uitwisseling en minder op het gezamenlijk bereiken van (rehabilitatie)doelen van de cliënt.
Tot slot geeft het rapport aanbevelingen voor GGz-teams en hulpverleners om de samenwerking met en betrokkenheid van familieleden te verbeteren.

€ 11,95 excl. btw

€ 13,03 incl. btw

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
65
Productnummer
AF0915
Jaar van uitgave
2009
Auteur
N. van Erp, C. Place, H. Michon

mantelzorg ZorgEnParticipatie