NEMESIS 2: De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking

Opzet en eerste resultaten

De 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study' (NEMESIS-2) is een uniek representatief onderzoek naar de psychische gezondheid van volwassenen van 18 tot en met 64 jaar in de algemene bevolking.

Het geeft antwoord op vragen zoals:

  • Hoeveel procent van de volwassenen heeft één van de volgende psychische aandoeningen: stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelenstoornissen, ADHD, gedragsstoornissen, en antisociale persoonlijkheidsstoornis?
  • Om hoeveel personen gaat het concreet?
  • Welke demografische groepen hebben het meeste risico op deze aandoeningen?

Het is een herhaling en uitbreiding van de studie NEMESIS-1 die in 1996 werd gestart.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
178
Productnummer
AF0898
Jaar van uitgave
2010
Auteur
R. de Graaf, M. ten Have, S. van Dorsselaer
ISBN
978-90-5253-663-7

depressiepreventie NEMESIS